TARİHÇE

Gürgentepe İlçesi Tarihi

Gürgentepe, Ordu –Sivas karayolunun 48.km’si üzerinde bulunan 1275 rakımlı bir mevkinin adıdır.Gürgentepe uzun yıllar küçük bir yerleşim yeri olarak kalmıştır. Gürgentepe’nin tarihi gelişimi,Ordu-Gölköy-Mesudiye-Sivas karayolunun açılmasıyla yakından ilgilidir.

Bugünkü anayol,ticari kervanların Ordu-Sivas üzerinden iç Anadolu’ya daha rahat ulaşmasını sağlamak maksadıyla Osmanlı döneminde (Atlıyaya,Stabilize,Şose yolu) 1885’te hizmete açılmıştır. Ancak bu yol,ormanlık, dağılık ve engebeli bir arazi üzerinde yer aldığı ve kışları devamlı kar yağışlı geçtiği için asayişsizlik sebebiyle 2.Dünya savaşı sonuna kadar pek kullanılmamiştır.Bu yıllarda Ordu-Ulubey-Sarpdere-Çatalarmut-Gölköy güzergahının kullanılmasına devam edilmiştir.

Şehrin bugünkü bulunduğu yere hanlar yapılmış.Ordu-Sivas güzergahında kurulmuş bulunan bu hanlar,uzun yıllar konar-göçer ticaretçilerin dinlenme-konaklama ve alış-veriş merkezi olarak hizmet vermiştir.1940’lı ve 1950’li yıllarda küçük değişikliklerle yeniden yapılan yol,motorlu araçların karayolu taşımacılığına,açılmıştır.”Hanyanı” ismi ile kısa sürede gelişmeye başlayan bu küçük yerleşim birimi,civar köylerin ilgisiyle panayır ve pazaryeri özelliğini kazanmıştır. Bununla birlikte Cuma günleri tertiplenen güreşler ve bu güreşlere katılan kalabalıkların ilgisi,aynı zamanda bugünkü Hıdırellez geleneğinin daha canlı bir şekilde kutlanmasını yaygınlaştırmıştır.Bunu plansız ve imarsız yapılaşma faaliyetleriyle,devletin asayişini sağlamak için Karakol açması takip etmiştir.Bütün bu gelişmeler,buranın(Hanyanı)geleceğini olumlu yönde etkilemiştir. Han sahibi olan Ağızlar köyün’den Ali Çavuş ve Akmescit Köyü’nden Hamdi Yılmaz aileleriyle, Okçabel köy’nden Kadıoğulları,Tikenlice Köy’nden Somunoğulları ilk defa buraya yerleşerek bu konaklama ve Pazar yerinin şenlenmesini sağlamışlardır.Yerleşim yeri, Ağızlar ve Akmescit Köylerinin birleşmeleriyle 7 Ağustos 1955 tarihinde Gölköy İlçesi’ne bağlı bir Belediye teşkilatı kurulmasını müteakip Gürgentepe ismini almıştır.

4 Temmuz 1987 gün ve 3392 sayılı kanunla Gürgentepe Beldesi, İlçe olmuştur.Gürgentepe İlçesi 23 mahalleden oluşmaktadır.

Tarihi Mekanlar

1-Tikenlice köyü,Mağara Mahallesinde 11 adet muntazan işlenmiş anıt mezarlar mevcuttur.Şuanda köylüler tarafından depo olarak kullanılmaktadır.

2-Akmescit Mahallesinde, Akkilise denilen kilisenin temel kalıntıları ile Osmanlılar döneminden kalma medresenin taş bir duvarı mevcuttur.

3-Eskiköy Dere Mahallesinde dere kenerındaki taşlara oyulmuş,vaziyette duran ve niçin yapıldığı bilinmeyen oyuklar mevcuttur.