İhale İlanı

GÜRGENTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLANEN DUYURULUR

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Akyurt Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:1 adresindeki binamızda bulunan 1 (bir) adet işyeri 2886 Sayılı Kanunun 35. Maddesi c fıkrasına göre Açık Artırma Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  2. Kiraya verilecek taşınmazın aylık kira bedeli 1.250,00 ₺’dir. 3 (üç) yıllık toplam kira bedeli 45.000,00 ₺’dir. İhaleye katılacak olan istekliler toplam tutarın %3’ü olan 1.350,00 ₺’yi geçici teminat olarak yatıracaktır.
  3. İhale 26.03.2020 tarihinde saat:14:00 ’da Gürgentepe Belediye Başkanlığı’nda yapılacaktır.

 

AÇIK TEKLİF USULÜ İLE YAPILACAK İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

  1. İhaleye iştirak edecek istekliler ikametgâh ilmühaberi ve nüfus cüzdan örneği vermeleri gerekmektedir.
  2. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğinin ve tüzel kişiliği temsil katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini ve tüzel kişilerle ilgili yıl için Ticaret Siciline kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi getirmeleri gerekmektedir. Kamu Kurumu adına katılacak olanların yetki belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.
  3. Teklifte bulunulacak taşınır malın şartnamede gösterilen geçici teminat miktarını karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirtir belgeyi veya teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir.

 

İHALEYE İLİŞKİN ŞARTNAME VE EKLER

İhaleye katılacak olan istekliler şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50 ₺ karşılığında temin edilebilir.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir