İhale İlanı

T.C.

GÜRGENTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI   

Fen İşleri Müdürlüğü

 

 

İHALE İLANI

 

              1: İşin Adı    :    Gürgentepe Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan; 2 adet araç ve

2 adet iş makinesi satışı.

               İşin Miktarı: İstekliler şartname bedelini yatırarak Gürgentepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir. Şartname bedelini yatırmayanlar  ve şartnameyi almayanlar ihaleye katılamayacaklardır.

 

2: Şartname ve ekleri Gürgentepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir. İhaleye katılacak olan aynı adresten her araç ve iş makinse için 100.00 TL karşılığında satın alabilir.

3: İhalenin Tarihi ve Yeri:

 

            3.1.İhale Usulü                      : 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma Usulü.

 

3.2.İhalenin Yapılacağı Adres: Gürgentepe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Akyurt Mahallesi, Sağlık Sokak No:8 52610 Gürgentepe /Ordu.

 

3.3.İhale Tarihi                     : 11.06.2020 Perşembe Günü.

 

3.4. İhale Saati                      : Gürgentepe Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan; 2 adet araç ve 2 adet iş makinesi satışı ihalesi Saat 11.00’da

 

             4: .Geçici teminat; İhale ile ilgili geçici teminatı Gürgentepe Belediye Başkanlığı’nın; T.C. Ziraat Bankası Gürgentepe Şubesindeki (İhale Teminatları Hesabı) TR 92 0001 0009 6106 8707 0250 01 İban Nolu hesabına veya Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacak, alınacak dekont / tahsilat makbuzu aslı 5. maddede yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına konularak ihaleden önce Mali Hizmetleri Müdürlüğü’ne verilecektir.

 

S.

No

 

Markası/Tipi

 

Model

 Yılı

 

Plaka No

 

 Muhammen

  Bedeli (TL)

  (Kdv Haric)

 

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

 

İhale Günü

 

İhale

Saati

 

Şartname

Bedeli (TL)

 

 

KDV

1 2012 Model XCMG GR-180 Marka Greyder (Çalışma Saati 584,4 saat) 2012 150.000,00 TL 4.500,00 TL 11.06.2020 Perşembe 11:00 100,00 TL  

 

% 8

2 Fiat 70-46 Traktör 1991 52 EA 292 17.500,00 TL       525,00 TL 11.06.2020 Perşembe 11:00 100,00 TL % 1
3 1976 Model CAT 950 Paletli Kepçe 1976   40.000,00 TL 1.200,00 TL 11.06.2020 Perşembe 11:00 100,00 TL %8
4 52 K 9541 Ford 1514 Sulama aracı   52 K 9514 15.000,00 TL 450,00 11.06.2020 Perşembe 11:00 100,00 TL %8

 

 

 

5:İhaleye katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

İhaleye katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

5.1.İkametgâh Belgesi.(İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış olması gerekir)

5.2.Türkiye sınırları içerisinde tebligat için adres göstermesi.

5.3.Tüzel kişiliklerde Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi vermesi.

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicilinde kayıtlı olduğunu gösterir belge.

  1. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde almış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğun dair belge.

5.4.İmza Sirkülerinin vermesi.

  1. a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdiki imza sirküleri.b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin yetkilisinin noter tasdikli imza sirküleri.
  2. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birilerin (C) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecekleri belge.

5.5.İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.6.Geçici teminatın yatırılmış olması.

5.7.İhale tarihi itibariyle borcu olmadığına dair belediye Gelir Şefliğinden alınacak borcu yoktur evrağı.

5.8.ihale dokümanın satın aldığına dair Makbuz …(belge… vb)

5.9 Tebligat adresinin, iş veya ikamet adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda, tebligat adreslerini gösterir belge.

 

 

 

 

29.05.2020

 

Yaşar ŞAHİN

Belediye Başkanı

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir