Eskiköy Mahallesinde ki Belediyeye Ait İşyerinin Kiraya Verilmesi İhale İlanı

İLAN METNİ

GÜRGENTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLANEN DUYURULUR

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eskiköy Merkez Mahallesi Belediye Meydanı 1E nolu işyeri 20.06.2019 Perşembe günü saat: 14:00’da 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi c fıkrasına göre Açık Artırma Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
 2. Kiraya verilecek taşınmazın her biri için yıllık kira bedeli 3.600,00 ₺’dir. 3 (üç) yıllık toplam kira bedeli 800,00 ₺’dir. İhaleye katılacak olan istekliler toplam tutarın en az %3’ü olan 324,00 ₺’yi geçici teminat olarak yatıracaktır.
 3. İhale 20.06.2019 tarihinde saat:14:00’da Gürgentepe Belediye Başkanlığı’nda yapılacaktır.

AÇIK TEKLİF USULÜ İLE YAPILACAK İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek Kişiler;

 1. Nüfus Cüzdanı (fotokopi)
 2. Oda Belgesi, (Gerçek Kişiler İçin Zorunlu Değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır ve aslı ibraz edilmelidir.)
 3. İmza beyannamesi, (Aslı ve noter onaylı)
 4. Sabıka kaydı (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)
 5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.) (Aslı)
 6. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Gürgentepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
 7. Tebligat için adres beyanı, (Aslı)
 8. Vekil var ise vekâletname / vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

Tüzel kişiler ise;

 1. Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır. (Aslı)
 2. İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)
 3. Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait %50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)
 4. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi) (aslı)
 5. Tebligat için adres beyanı, (Aslı)
 6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.) (Aslı)
 7. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Gürgentepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
 8. Vekil var ise vekâletname / vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

İHALEYE İLİŞKİN ŞARTNAME VE EKLER

İhaleye katılacak olan istekliler şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 ₺ karşılığında temin edilebilir.

Adem YALÇIN

Belediye Başkanı V.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir