2018 Yılı Emlak Vrgisi 2.Taksit Ödemeleri Hakkında

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Emlak Vergisi ve İşyeri Temizlik Vergisi 2018 Yılı 2.Taksit ödemeleri 01 Kasım 2018 tarihinde başlamış olup 30 Kasım 2018 Tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Mükelleflerimizin cezalı duruma düşmemeleri için, Bina, Arsa, Arazi ve İşeri Çevre Temizlik Vergilerini Belediye Tahsilat Servisine vadesinde ödemeleri gerekmeketedir. Vergilerini yasal süresi içerisinde ödemeyen mükelleflerimiz 6183 Sayılı Amme Alacakaları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümleri çerçevesinde gecikme zammı ile ödemek zorunda kalacaklardır. Tebliğ yerine ilanen duyurulur.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir