2019 Yılı Emlak Vergisi İkinci Taksit Ödemeleri

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisi  İkinci taksit ödemeleri  01 Kasım 2019 Tarihinde başlamış olup 30 Kasım 2019 Tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Mükelleflerimizin cezalı duruma düşmemeleri için Bina, Arsa, Arazi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergilerini Belediye Tahsilat servisine zamanında ödemeleri gerekmekte olup. Vergilerini zamanında ödemeyen mükelleflerimiz 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre vergilerini  gecikme zammı ile ödemek zorunda kalacaklardır. Tebliği yerine ilanen duyurulur.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir