2019 Yılı Emlak Vergi 1.taksit Ödemeleri

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa göre Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisi 2019 yılı 1.Taksit ödemeleri 01 Mart 2019 tarihinde başlamış olup, 31 Mayıs 2019 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Mükelleflerimizin cezalı duruma düşmemeleri için Bina, Arsa, Arazi ve İşyeri Çevre Temizlik vergilerini zamanında ödemeleri gerekmekte olup, vergilerini zamanında ödemeyen mükelleflerimiz 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanun Hükümleri çerçevesinde gecikme zammı ile ödemek zorunda kalacaklardır.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir