2018 Yılı Emlak Vergisi Birinci Taksit Ödemeleri

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunu’na göre Emlak Vergisi ve İşyei Çevre Temizlik Vergisi 2018 Yılı 1.Taksit ödemeleri 01 Mart 2018 tarihinde başlamış olup 31 Mayıs 2018 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Mükelleflerimizin cezalı duruma düşmemeleri için Bina, Arsa, Arazi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergilerini Belediyemiz Tahsilat Servisene vadesinde yatırmaları gerekmekte olup, vergilerini yasal süresi ieçerinde yatırmayan mükelleflerimiz 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanun Hükümleri uyarınca gecikme zammı ile ödemek zorunda kalacaklardır. Tebliğ yerine ilanen duyurulur.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir